Kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela

Kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela – dzisiejszy kościół wybudowano w latach 1921 – 1931. Powstał on obok starego XVI wiecznego kościoła który został przeniesiony w 1949 roku do skansenu na Woli Justowskiej, dzielnicy Krakowa gdzie był kościołem parafialnym miejscowej ludności a spłonął w 2002 roku.

Kościół należy do Dekanatu Bielsko – Biała I – Centrum diecezji bielsko-żywieckiej . Jest prowadzony przez księży diecezjalnych.

W czasie okupacji hitlerowskiej kościół stał się ostoją polskości na terenie Komorowic (okupant zezwolił na odprawianie mszy i nabożeństw w języku polskim). W styczniu i lutym 1945 r. Komorowice były miejscowością przyfrontową, a na wieży nowego kościoła Niemcy urządzili punkt obserwacyjny. Podczas ostrzału artyleryjskiego uległy zniszczeniu okna i witraże oraz dach świątyni. Dzieła dewastacji obydwu kościołów dopełnił pobyt we wsi wojsk sowieckich, które w starej świątyni urządziły wielki magazyn amunicji. Po zakończeniu działań wojennych ks. proboszcz Franciszek Smolarek przystąpił do odbudowy nowego kościoła. Konsekracji nowej świątyni dokonał 26 kwietnia 1964 r. krakowski biskup pomocniczy Julian Groblicki

Źródło: http://www.komorowice.diecezja.bielsko.pl

Miasto na fotografii