Kościół Zbawiciela


Ewangelicki Kościół Zbawiciela – Zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski w Bielsku – Białej na pl. Marcina Lutra, zbudowany w latach 1782-1790, przebudowany w latach 1881-1882. Jest kościołem parafialnym, a także kościołem biskupim diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Kościół reprezentuje styl neogotycki. Od strony zachodniej wznosi się wysoka wieża z ośmiobocznym hełmem i półokrągłymi wieżyczkami po bokach. Posiada dwa portale: główny od strony zachodniej zbudowany w latach 1849-1852 i boczny od strony południowej, zbudowany w latach 1782-1790.

Ozdobą świątyni są organy z 1881 roku i cztery neogotyckie żyrandole z tego samego okresu. W gablotach wystawiona jest kolekcja polskich starodruków protestanckich z Brzegu i Cieszyna – biblie, kancjonały, katechizmy, postylle oraz rękopisy z XVII, XVIII i XIX wieku.

Teren na którym stoi świątynia nazywany jest Bielskim Syjonem, przywołując na pamięć Syjon w Jerozolimie jako prawzór świętego miejsca i skupionej wokół niego społeczności wiernych.

Miasto na fotografii