Kamienica Wiktora Burdy

Kamienica Wiktora Burdy

Jedna z najbardziej reprezentatywnych ulic Bielska-Białej to ulica 11 Listopada, której początki sięgają końca XVIII wieku. Powstawała w latach 1780-1785, jako część galicyjskiego traktu drogowego i z miejsca stała się najważniejszym deptakiem w mieście. To wokół niej skoncentrowało się życie handlowe, rozrywkowe i towarzyskie mieszkańców oraz przyjezdnych gości. Nic więc dziwnego, że ponad 100 lat później najbogatsi bielszczanie decydowali się na postawienie swoich kamienic właśnie w tym miejscu. Tutaj też znajduje się Kamienica Wiktora Burdy.

Wiktor Burda – przedsiębiorca i radca carski

Wiktor Burda urodził się 5 maja 1860 roku w dzisiejszych Pisarzowicach (wtedy Schreibersdorf) jako syn czeskiego emigranta Józefa. Od dzieciństwa interesował się gospodarką rolną, czego efektem było podjęcie edukacji w Szkole Rolniczej w Mödling koło Wiednia. Młody Wiktor skupił się przede wszystkim na hodowli ryb słodkowodnych. Co w tamtych czasach było zajęciem pionierskim, a przy okazji wyjątkowo dochodowym. Swoje wpływy rozszerzał poza obszar miasta i dość szybko został dzierżawcą stawów w Prusach i na Śląsku. Jego działalność była nie tylko zyskowna, ale również przyniosła mu liczne ordery, odznaczenia i zaszczyty. W tym tytuł radcy dworu cesarskiego. Wiktor Burda zmarł 29 listopada 1933 we Włoszech. Ale do końca życia pozostawał związany z Bielskiem, chociażby poprzez wynajem należących do niego kamienic.

Kamienica Wiktora Burdy

Choć Wiktor Burda był właścicielem kilku kamienic w Bielsku-Białej, to najbardziej znaną jest ta zlokalizowana przy ulicy 11 Listopada pod numerem 10. Za jej projekt i wykonanie odpowiadał inny wybitny bielszczanin – architekt Karol Korn, który był twórcą najpiękniejszych budynków w mieście i okolicy. Kamienica Wiktora Burdy to 4 kondygnacyjny budynek z przyciągającą wzrok elewacją. Reprezentatywna budowla w stylu neobarokowym zwrócona jest fasadą w stronę rzeki Biała. Bez wątpienia uwagę przechodniów przyciągają płaski wykusz (wystający fragment budynku), 4 monumentalne kolumny oraz dach imitujący kopułę, na tle którego umieszczono inicjały właściciela. Budowę kamienicy zakończono w 1893 roku, o czym informuje chorągiewka na dachu.

Kamienica obecnie

Kamienica była wielokrotnie restaurowana i do dzisiaj jest jedną z najważniejszych wizytówek miasta. Niegdyś mieściły się w niej delikatesy, a obecnie należy ona do wiedeńskiego małżeństwa spokrewnionego z radcą cesarskim Wiktorem Burdą. Kilka lat temu właściciele odnowili m.in. zabytkową mozaikę podłogową na parterze oraz drewnianą przewiązkę na zewnątrz budynku. Zwiedzając kamienicę, warto zwrócić również uwagę na sztukaterię wsporników oraz żeliwną balustradę schodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *