Patriotyzm wsród młodzieży

Patriotyzm wśród młodzieży

„Prawdziwego patriotyzmu trzeba się dopiero uczyć tam, gdzie ludzie z narażeniem bytu i nieraz życia, pracują na swoją niekorzyść materialną, a na dobro przyszłych pokoleń¹.”

Patriotyzm to pojęcie szeroko rozumiane. Słownikowa definicja mówi o tym, iż patriotyzm jest postawą łączącą przywiązanie i miłość do ojczyzny, oraz solidarność z własnym narodem². Zatem patriotą jest ten, który kocha, i szanuje swój kraj. Interpretacja tego pojęcia ciągle się zmienia, tak jak ulegają zmianie więzi społeczne, wiara w autorytety oraz mniejsza chęć poznawania wiedzy historycznej u młodych ludzi.

W Polsce przez wieki kształtowało się pojęcie patriotyzmu

Polska jest krajem, w którym przez wieki kształtowało się pojęcie patriotyzmu. To przecież nasz kraj ma reputację tak silnie walczącego o niepodległość. Powstania takie jak listopadowe, styczniowe oraz warszawskie są najlepszymi przykładami na to, iż silna więź emocjonalna, przynależność do państwa, miłość do niego, przyczyniła się do zmian społecznych oraz politycznych. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy współczesny patriotyzm wśród młodzieży jest silną więzią z ojczyzną. System wartości się zmienia. Kiedyś oddawano życie za kraj, ale teraz czasy się zmieniły. Panuje pokój tak więc postawa patriotyzmu objawia się inaczej. Jest zjawiskiem pozytywnym ale może nie do końca rozumianym.

W 2004 roku w jednym z krakowskich liceów przeprowadzono ankietę na temat patriotyzmu oczami młodzieży. Ankieta została przeprowadzona w grupie 114 uczniów. 46.5% uczniów odpowiedziało iż uważa się za patriotę ponieważ szanuje swój kraj, tradycje, oraz nie są mu obojętne losy państwa. 26,3% losy państwa były obojętne a 28% nie udzieliło odpowiedzi³. Wielu młodych ludzi nie interesuje się historią, znajomością własnych korzeni. To przyczynia się do uśpienia patriotyzmu. Znajomość tradycji, kultury oraz duma z kraju, kiedy grany jest nasz piękny hymn, jest właśnie obowiązkiem wobec ojczyzny dla każdego patrioty. Każdy obywatel może mieć wpływ na to jak ten kraj będzie wyglądał. Robiąc coś dla kraju, robimy to dla siebie.

Patriotyzm wśród młodzieży powoli zanika

Patriotyzm wśród młodzieży powoli zanika. Zapomina się o ludziach którzy oddali życie za kraj. Społeczeństwo się zmienia. Następuje pogoń za pieniędzmi, szukanie pracy, rywalizacja. Borykamy się z problemami bezrobocia, braku perspektyw, licznie wyjeżdżamy za granicę szukać lepszego życia. Młodzież w mniejszym stopniu angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne. Globalizacja przyczynia się do rewolucji komunikacji społecznej, i stawia ważny problem urządzenia międzynarodowego społeczeństwa z poszanowaniem zasad naszej demokracji.

Pojęcie patriotyzmu ma inny wymiar. Przejawem tego są na przykład okrzyki na stadionowych trybunach. Tam każdy jest patriotą w danej chwili, ale po zakończeniu przegranego meczu każdy wraca do domu i nie opiewa dumą ze swojej polskości. Jest masa licznych rozrywek z których korzystają młodzi ludzie, tyle możliwości spędzenia wolnego czasu. Młodzi ludzie wolą taką formę relaksu, zamiast przeczytać książkę, iść do teatru czy na marsz niepodległości, afiszować swoją dumę. Wchłania nas świat, a bez świadomości narodowej przestajemy być patriotami.

Ludzie którzy wyjechali z kraju często nie afiszują się z faktem gdzie się urodzili i wychowali. Nie utożsamiają się z naszą historią. Człowiek który jest patriotą powinien godnie reprezentować i sławić swój kraj. Przeszłość jest równie ważna jak przyszłość. To my jesteśmy wyznacznikiem polskości którą łączy nie tylko dane terytorium ale i tradycje, kultura, godło. Nauka wartości jest rzeczą bardzo ważną i powinna się wywodzić nie tylko ze szkoły. My Polacy umiemy się jednoczyć, a to że borykamy się z różnymi problemami gospodarczo-politycznymi nie powinno nas dzielić, tylko wzmacniać. Powinniśmy walczyć o to, aby nasza kultura i tradycja nie zanikały. Przecież mieszkamy w pięknym kraju!

Co masz kochać? Pytasz dziecię,
Co dla serca jest drogiego?
Kochaj Boga, bo na świecie nic nie stało się bez niego.
Kochaj ojca, matkę twoją,
Módl się za nich co dzień z rana,
Bo przy tobie oni stoją,
Niby straż od Boga dana.
Do ojczyzny, po rodzinie,
Wzbudź najczystszy żar miłości:
Tuś się zrodził w tej krainie,
I tu złożysz swoje kości.
W czyjem sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje;
Bóg, rodzina i ojczyzna!
Władysław Bełza

Rafał Leśków

1 cytat Zofia Kossak – Szczucka – Szatkowska
2 http://www.pwn.pl/?module=multisearch, 16.12.2012
3 http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/04-2005/02.htm, 16.12.2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *